Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser Kjøpsbetingelser
Produktinformasjon 
SynergyPublishing vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra SynergyPublishing eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor SynergyPublishing fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. SynergyPublishing tar ingen ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. SynergyPublishing tar også forbehold om feil i produktinformasjonen. 

Priser 
Alle priser er uten merverdiavgift(bøker er fritatt mva loven). Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes endringer i valutakurser, endringer i lovpålagte avgifter eller vesentlige prisendringer fra våre leverandører. 

Ordrens gyldighet 
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke SynergyPublishing opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge SynergyPublishing sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller SynergyPublishing skriftlig/per e-mail kansellerer ordren. 

Kan jeg som er under 18 år handle på www.SynergyPublishing ? 
Reglene ved netthandel er ikke annerledes i forhold til ordinær butikkhandel. Skal mindreårige foreta en rettshandel med bindene virkning, kreves et samtykke eller en fullmakt fra de foresatte. Dette utgangspunktet må likevel nyanseres noe. Etter vergemålslovens § 33 råder den mindreårige selv over midler han har tjent ved egen virksomhet etter fylte 15 år. At man "råder over" vil si at han kan bruke midlene til innkjøp, låne eller gi bort pengene. En 17 åring som handler DAB radio på nettet, og bruker penger som er spart opp etter sommerjobben, vil således være bundet av avtalen. 

Kan ikke kjøpe på kreditt 
En viktig begrensning er at den mindreårige ikke kan stifte gjeld. Tilbud om kreditt eller kjøp på avbetaling vil innebære en gjeldsforpliktelse. Kunder under 18 år kan derfor ikke handle på kreditt hos SynergyPublishing, det må evt. skje via foresatte. Alternativt kan man selvsagt betale ved levering på døren eller som postoppkrav. SynergyPublishing skal vise aktsomhet, og følger gjeldende lovgivning i markedsføringen av produkter mot barn og unge (under 18 år). 

Angrerett - privatpersoner 
SynergyPublishing følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt, med original emballasje og innen 14 dager fra mottakelse. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris. For bedriftskunder, offentlig institusjoner og næringsdrivende gjelder andre regler. Ingen returer/pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. 

Uavhentede leveranser 
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges 150 kroner i gebyr for uavhentet vare, Dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale, og evnen til å holde kvalitet overfor våre øvrige kunder. 

Tomt på lager 
SynergyPublishing vil til enhver tid gjøre sitt beste for å holde kunden oppdatert på siden om hvert produkts lagerstatus. Dersom vi er tomme for en vare vil vi ta kontakt med kunden pr mail og informere om evnt alternative produkter eller antatt leveringstid for det bestilte produktet. 

Returbetingelser og reklamasjon - rettigheter ved feil og mangler 
Alt du kjøper hos SynergyPublishing er regulert ihht. Norsk lov - det gjelder også reklamasjonsbehandling.. I Norge fikk vi en ny Forbrukerkjøpslov med virkning fra 1. juli 2002. Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig til fordel for deg som forbruker. Vi anbefaler alle våre kunder å sette seg inn i lovteksten. Det som er gjengitt i denne informasjonen er bare korte trekk/utdrag av lovteksten, og fokusert på reklamasjon. Risikoen og ansvaret for produktet går over på deg som forbruker når det er stilt til din disposisjon. Ved servicepakke er dette når pakken er hentet på Posten, og ved "Hjem-på-døren" er det når pakken er overlevert fra postmannen. Ved reklamasjon på grunn av mangel er det viktig at SynergyPublishing informeres så raskt som mulig, og innen rimelig tid. Kjøpslovens reklamasjonsrett gjelder for alle varer. Reklamasjon dekker ikke problemer som oppstår på grunn av normal slitasje, feil oppsett av software eller feil begått av kunden under inngrep i utstyret. Husk at enkelte produkter har egne returordninger i Norge. 

Korrekt framgangsmåte ved retur 
Mer informasjon om dette finner du under Kundestøtte ved retur § 27. Reklamasjon Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g. Reklamasjonen må angi hva feilen/mangelen gjelder, men det stilles ingen spesifikke formkrav. 

Hva er en mangel? 
§ 15. Tingens egenskaper 
Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. ( § 15 1. setning). I tillegg er det også en mangel dersom selger bryter informasjonsplikten eller produktet ikke svarer til markedsføringen. Som følge av en mangel kan du som kunde kreve retting av produktet, prisavslag, heving eller erstatning. Som oftest innebærer bruk av reklamasjon retur av varen til oss for å bekrefte en mangel på produktet. 
Dersom du søker generell informasjon eller nøytrale råd vil vi anbefale ditt lokale Forbrukerråd. 

Lov om forbrukerkjøp>> 
Forbrukerrådet>> 
Markedsføringsloven>> 
Angrerettloven>> Dokumentasjon ved forsendelser 
Alle forsendelser til SynergyPublishing vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til SynergyPublishing skal i utgangspunktet skje kostnadsfritt for SynergyPublishing, men vi ønsker fornøyde kunder og satser på god dialog med alle. Dersom du som kunde kan innlede en dialog med oss om problemet, vil vi til det ytterste etterstrebe å gjøre deg fornøyd. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler frakt" vil ikke bli hentet ut. 
Synergy Publishing © 2019